Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny

Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny to święta wyjątkowe w naszej kulturze, Kościele katolickim i Kościołach protestanckich. To właśnie wtedy odwiedzamy cmentarze, wspominając tych, których wśród nas już nie ma. Zapalamy znicze, bo światło i ogień powiązane są z kultem zmarłych. Składamy wiązanki kwiatów, które z zapalanym „ogniem” są symbolem pamięci o zmarłych.

1 listopada to wspomnienie tych,  którzy już dostali się do nieba, wyniesionych na ołtarze, naszych patronów i anonimowych świętych, a wywodzi się z kultu, czci, jakim darzono zmarłych męczenników.

2 listopada w Dzień Zaduszki modlimy się za dusze cierpiące w czyśćcu za ziemskie winy.