Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Od 2003 roku funkcjonuje w Kielcach Świętokrzyska Szkoła Wyższa, niepaństwowa uczelnia, która specjalizuje się w pedagogice i naukach o zdrowiu.  Wcześniej swoją siedzibę miała przy ulicy Mielczarskiego,  obecnie ze względu na zmiany organizacyjne, szkoła znajduje się w budynku przy  ulicy  Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 (w dawnym Gimnazjum nr 14 w Kielcach).   Podczas spaceru zrobiliśmy kilka dawnej siedziby uczelni, miejsce jest zaniedbane i wg nas nie to dobra  wizytówka. Może warto zdjąć napis z budynku, by nie kojarzono już tego miejsca z tą „Alma Mater”.

Naukę popieramy, a szkołę polecamy, już w nowej siedzibie…

http://studia.ekielce.net/?do=pokazArtykul&nid=337&expand=2