Tablica pamięci Magdaleny Marii Epstein w Krakowie

5 maja 2013 z inicjatywy Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także  Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na murze domu rodzinnego Magdaleny Marii Epstein, prekursorki polskiego pielęgniarstwa,  przy ul. Sławkowskiej 32  w Krakowie, odsłonięto pamiątkową tablicę.

Koleje życia tej niezwykłej kobiety można poznać na stronie: http://www.jura-pilica.com/?,178