Tablica upamiętniająca dar Edmunda Klemensiewicza w Krakowie

Towarzystwo Szkoły Ludowej  to organizacja oświatowa działająca w okresie 1891-1940 na terenie Galicji oraz w południowej i wschodniej części II Rzeczypospolitej. Jego celem była m. in. dbałość o funkcjonowanie polskich szkół ludowych, prowadzenie kursów uczących zawodu, prowadzenie bibliotek, tworzenie i prowadzenie kursów dla dorosłych analfabetów, nagradzanie nauczycieli szkół ludowych, zakładanie ochronek, urządzanie wycieczek oraz wydawanie i finansowanie czasopism ludowych. TSL posiadało wiele oddziałów, w Krakowie budynek na swą działalność otrzymał od Edmunda Klemensiewicza (1839-1916), notariusza, urzędnika, posła do Sejmu Krajowego Galicji.