Tablica upamiętniająca krakowski proces działaczy PSL i WiN z 1947 roku

W 2007 roku  na fasadzie Budynku Instytutu Nauk Geologicznych PAN, przy Senackiej, wmurowana została tablica upamiętniająca pokazowy  proces krakowski, w którym skazani zostali działacze opozycji antykomunistycznej: Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jest to rodzaj hołdu złożonego  ofiarom komunistycznego sądownictwa.

Na tablicy pamiątkowej umieszczono następujący tekst:

W TYM BUDYNKU 10 WRZEŚNIA 1947 R. W POKAZOWYM PROCESIE KRAKOWSKIM/ ZOSTALI SKAZANI PRZEZ KOMUNISTYCZNY/WOJSKOWY SĄD REJONOWY PRZYWÓDCY I DZIAŁACZE POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO I ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ W 60 ROCZNICĘ PROCESU TABLICĘ WMUROWANO Z INICJATYWY INSTYTUTU/ PAMIĘCI NARODOWEJ I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM/ WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH 10 WRZEŚNIA 2007 R. PSL STANISŁAW MIERZWA, KAROL BUCZEK, MIECZYSŁAW KABAT, JERZY KUNCE, KAROL STARMACH – WIN FRANCISZEK NIEPOKÓLCZYCKI, EDWARD BZYMEK – STRZAŁKOWSKI, ALOJZY KACZMARCZYK, JAN KOT, MIROSŁAW KOWALSKI, WIKTOR LANGNER, HENRYK MÜNCH, JÓZEF OSTAFIN, STEFAN RALSKI, WALERIAN TUMANOWICZ, TADEUSZ WILCZYŃSKI