Tablica pamiątkowa na dawnym domu Wita Stwosza

Wit Stwosz to wyjątkowo uzdolniony Niemiec. który oczarował  Polaków jemu współczesnych i tych, którzy podziwiali przez wieki jego dzieła. Kraków był jednym z przystanków, gdzie wielki mistrz zatrzymał się na  pewien okres. Jego niezwykłe dzieło, czyli ołtarz w Kościele Mariackim tworzone było przez dwanaście lat, ale i dzieł mniejszych było mnóstwo. Stwosz opuścił  Kraków  w 1496 roku, tworząc w starym grodzie wiele innych rzeźb.  Artysta  posiadał swą pracownię w budynku przy ulicy Grodzkiej, pod numerem 39, tu też mieszkał, o czym informuje pamiątkowa tablica.