Sybaris [mitologia]

 • [1]
 • Potwór z Fokidy.
 • Nazywany niekiedy Lamią.

 • [2]
 • Istniało także źródło Sybaris.
 • Podobno wytrysnęło w miejscu, gdzie potwór o tym imieniu został zabity.

 • [3]
 • W południowej Italii znajdowało się miasto Sybaris.

 • [4]
 • Ojciec Alii, która ze związku z potworem wydała na świat ród ofiogenów.
 • Oznaczali istoty zrodzone z węża.
 • Zajmowali się leczeniem ukąszeń węży.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.