Sybilla [,mitologia]

 • Nazwa pospolita nadawana przez Greków i Rzymian różnym wieszczkom i prorokiniom.
 • Najsławniejsza była Sybilla z Kume w południowej Italii.
 • Inne to Sybille z:
  • Eretrii,
  • Delf,
  • Samos,
  • Tiburu.
 • Wszystkie były kapłankami Apollina
 • Z Sybillą z Kume wiąże się opowieść, wg której król rzymski Tarkwiniusz Pyszny nabył od niej za olbrzymią kwotę zbiór przepowiedni.
 • Były to tzw. Księgi sybillińskie.
 • Regulowały sprawy religii i miały wpływ na życie polityczne w Rzymie za czasów Oktawiana Augusta.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.