Sylwan [mitologia]

  • Rzymskie bóstwo lasów i gajów.
  • Początkowo czczone w postaci drzewa, później starca.
  • Ze względu na swą złośliwość Sylwan był postrachem leśnych wędrowców.
  • Ludność wiejska uważał go za opiekuna gospodarstw i trzód.
  • Nie miał oficjalnego kultu.
  • W czasie wojny z Etruskami przyczynił się do zwycięstwa Rzymian przestraszywszy armię etruską.
  • Utożsamiano go z Faunem lub greckim Panem.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.