Symplegady [mitologia]

  • Dwie skały u wejścia do Hellespontu (obecnie Dardanele).
  • Zbliżały się ku sobie, gdy próbował przejść między nimi żywa istota.
  • Dzięki Fineusowi, Argonautom, udało się przepłynąć między nimi, które odtąd stały się nieruchome.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.