Synchronia i diachronia

  • Główne poziomy analizy i rozpatrywania procesu historyczno-literackiego.
  • Synchronia oznacza wzajemne oddziaływanie różnych zjawisk literackich i ich współistnienie w danej epoce.
  • Diachronia to następowanie po sobie (tworzenie, rozwijanie i zanikanie) określonych zjawisk, czyli ich ewolucja.