Synestezja

 • Synestezja – rodzaj metafory, w której łączy się wrażenia odbierane za pomocą różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku.
 • Zabieg stylistyczny polegający na kojarzeniu ze sobą różnego rodzaju wrażeń zmysłowych.
 • Polega na przypisywaniu wrażeń pochodzących z jednego zmysłu innemu zmysłowi.
 • Technika impresjonistyczna.
 • Mistrzem synestezji był Tetmajer, autor takich metafor, jak:
  •  głucha pustka,
  • błękitne zadumanie,
  • szumy powiewne,
  • słoneczne zamyślenie.