Synagoga w Kielcach i miejsca pamięci w jej sąsiedztwie

Synagoga żydowska usytuowała jest między dwoma pasmami ulicy IX Wieków Kielc, budynek jest zabytkiem już od wielu lat, powstał na początku XX wieku, choć jego plany były już gotowe pod koniec XIX stulecia.

Najbardziej niekorzystny dla synagogi był czas okupacji, Niemcy przeznaczyli bowiem budynek na magazyn, a w końcowym okresie wojny podpalili go. Po zakończeniu działań wojennych przez kilka lat „straszył” swym wyglądem, aż w latach 50. ówczesne władze podjęły decyzję o przeznaczeniu go na archiwum państwowe. Prace adaptacyjne trwały kilka lat, zmieniono również wygląd zewnętrzny, do płaskiego dachu dodano attyki. Funkcję archiwum pełnił budynek przez 55 lat do 2010 roku, kiedy przeniósł się do nowej siedziby na ulicę Kusocińskiego.

 

 

 

Na zewnętrznej ścianie budynku znajduje się tablica informująca o przeznaczeniu budynku. Na wprost wejścia usytuowany jest ogromny głaz z pamiątkową tablicą granitową, na której napisano:

„Pamięci 27 000 Żydów z kieleckiego getta, zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945
w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady”

 

Obok znajduje się również monument Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, upamiętniający Polaków, którzy zginęli za udzielanie pomocy Żydom.

Miejsce niestety, wydaje się trochę zaniedbane, szczególnie tabliczki z nazwiskami bohaterskich Polaków, niewykoszona trawa też nie wygląda estetycznie, mam nadzieję, że to chwilowe niedopatrzenie.