Systemy wersyfikacyjne

System wersyfikacyjny obejmuje obowiązujące zasady dotyczące budowy wersów, a w związku z tym całego utworu. W polskiej wersyfikacji wyróżniamy następujące systemy:

  • sylabizm (stała liczba sylab w  wersach, średniówka w wersach dłuższych niż ośmiozgłoskowe),
  • sylabotonizm *stała liczba sylab w wersie , stały rozkład akcentów, występowanie tzw. akcentów pobocznych).