Synonimy [rodzaje]

Synonimy to wyrazy o podobnym lub identycznym znaczeniu, mogą różnić się odcienie znaczeniowym, barwą uczuciową lub czasem występowania. Klasyfikacja synonimów wyodrębnia:

  • jednoznaczne (np. auto – samochód),
  • różniące się nacechowaniem emocjonalnym (np. twarz, wyraz neutralny, gęba, nacechowanie ujemne),
  • zróżnicowane stylistycznie (np. rodzice, oficjalnie, starzy, zgredy, nieoficjalnie),
  • różniące się czasem występowania (np. współczesny rower, dawniej bicykl).

Funkcje:

  • pozwalają uniknąć powtórzeń,
  • wzbogacają język,
  • dają możliwość dostosowania wypowiedzi do okoliczności,
  • stanowią ważny element stylizacji językowej (gwarowej czy historycznej) w utworach literackich.

Synonimika

  • dział leksykologii zajmujący się synonimami,
  • dobór synonimów, synonimy.