Informacja

INFORMACJA – element  wiedzy przekazywany przez nadawcę określonym odbiorcom:

  • ma charakter obiektywny,
  • nadawca jest więc bezstronny,
  • rzetelnie przekazuje kolejne wiadomości, wiedzę,
  • nie ujawnia własnej opinii, stanowiska w danym temacie.