Synonimy [definicja]

  • Synonimy to wyrazy lub wyrażenia, posiadające zbieżne znaczenia.
  • Mogą mieć takie samo znaczenie (wyrazy równoznaczne) lub nie są w pełni równoznaczne, posiadają wówczas podobne znaczenie, a różnią się zakresem użycia i barwą uczuciową.
  • Synonimy nie zawsze mogą być wymiennie stosowane w każdym kontekście, ponieważ mogą mieć różne zabarwienie emocjonalne lub być inaczej nacechowane stylistycznie, różny też może być zakres chronologiczny (używane w różnych okresach dziejowych), a także odmienna przynależność do odmian środowiskowych czy terytorialnych.