Treść, zakres znaczeniowy i zabarwienie uczuciowe wyrazu

Treść i zakres znaczeniowy oraz barwa  wyrazu to jego elementy składowe.

TREŚĆ WYRAZU

  • oznacza cechy będące stałymi elementami znaczenia (cechy właściwe danym przedmiotom czy zjawiskom, do których odnosi się konkretny wyraz).
  • wyraz może mieć bogatą lub ubogą treść,
  • treść jest odwrotnie proporcjonalna do zakresu, im bogatsza treść, tym węższy zakres.

ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU

  • ogół przedmiotów nazwanych tym wyrazem.
  • zakres znaczeniowy wyrazów może być taki sam.

ZABARWIENIE UCZUCIOWE WYRAZU

  • zabarwienie dodatnie wskazuje na pozytywny stosunek osoby mówiącej, (np. piesek, laleczka)
  • zabarwienie ujemne zawierający ujemną ocenę, negatywne uczucie (pogardę, nienawiść, wstręt), (np. psisko, paluch).