Sytuacja rozmowy w dramacie

  • Odmienna od sytuacji  dialogowej.
  • Różni się tym, że nie występuje podmiot, który takie rozmowy organizuje i w nie ingeruje.
  • W dramacie jest to dialog lub monolog.
  • Wygłaszające je postaci należą do świata przedstawionego.
  • Ich wypowiedzi, połączone z działaniem, odbywają się w obecności odbiorców.