„Syzyf” – mit grecki [problematyka]

  • Ostrzeżenie dla człowieka, że nie powinien zmieniać wyroków boskich.
  • Człowiek jest bowiem istota śmiertelną i nie można tego zmieniać, taka jest ludzka natura.
  • Śmierci nie udaje się od zarania świata pokonać.
  • Wszystkie podejmowane w tym kierunku działania kończą sie fiaskiem.
  • Ponadto nie wolno wystawiać bogów na żadne próby czy nadużywać ich dobrotliwości.
  • Gdyby Syzyf  postępował uczciwie mógł cieszyć sie ich przychylnością do końca swych dni.
  • Nie trzeba podejmować ryzykownych decyzji, bo skutki mogą być opłakane.