„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego [kompozycja utworu]

  • Powieść składa się z 18 rozdziałów.
  • Nie posiadają tytułów, które mogłyby być wyodrębnione jako pewne samodzielne całości, np. młodzież i nauczyciele w klerykowskim gimnazjum (rozdział VIII) czy losy Andrzeja Radka (rozdział XIII).
  • Powieść jest dokumentem walki młodzieży polskiej z zaplanowaną w okresie zaborów rusyfikacją.
  • Jest też utworem o rozbudzaniu narodowej świadomości.