Jakie wartości i cechy charakteru młodzieżowych bohaterów z Klerykowa ceni pisarz najbardziej?

Żeromski zwraca uwagę na następujące cechy chłopców:

 • wytrwałą pracę nad sobą i upór w dążeniu do celu,
 • patriotyzm, poświęcenie w obronie polskości i prawdy,
 • koleżeńskość, solidarność, wzajemną pomoc,
 • prawość i szlachetność charakteru,
 • chęć naprawiania popełnionych błędów,
 • odwagę w głoszeniu własnych przekonań, mimo niebezpiecznych konsekwencji (np. Zygier, wydalenie ze szkoły z „wilczym listem”),
 • zdobywanie wiedzy o świecie, mimo ogromu pamięciowej nauki w obcym języku (rosyjskim),
 • szacunek dla polskiej literatury patriotycznej i kultury,
 • wewnętrzny opór młodych ludzi przed deprawowaniem charakterów, donosicielstwem i szpiegostwem,
 • wiara płynąca z potrzeby serca,
 • gotowość obrony trwałych wartości.

Jola K.