Szał twórczy

  • Koncepcja tworzenia, w której na pierwszy plan wysuwa się żywiołowość, nieskrępowanie normami artystycznymi oraz kierowanie się chwilowymi wrażeniami i impulsami.
  • Wszystko to powoduje niemal opętanie albo rodzaj amoku prowadzącego do urzeczywistnienia zamiaru twórczego.
  • Koncepcja szału twórczego jest mocno związana z romantyzmem i wzorem poety szalonego, pełnego skrajnie indywidualnych postaw twórczych.