Szekspiryzm

 • Tendencje w dramatopisarstwie epoki romantyzmu, przejawiające się głównie:
  • odrzuceniem zasady trzech jedności,
  • swobodą kompozycyjną,
  • współistnieniem tragizmu z komizmem, wzniosłością i groteską,
  • czerpaniem motywów oraz tematów ze źródeł historycznych,
  • wprowadzanie epizodycznej fabuły,
  • powielaniem określonego typu bohatera, czyli osoby emocjonalnej, poddanej działaniu silnych namiętności lub moralnych rozterk.
 • Szekspiryzm wykształcił się pod wpływem twórczości Szekspira.
 • Bardzo silnie wpłynął na poetykę dramatu romantycznego.