Bojownik [synonimy]

  • Szermierz.
  • Orędownik.
  • Pionier.
  • Bojowiec.
  • Żołnierz.
  • Buntownik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]