„Szatan z siódmej klasy” [ród Gąsowskich]

Świadectwo dobrobytu rodu Gąsowskich Š  Posiadanie dworku,

Š  Piękny park wokół zabudowań,

Š  Stare meble świadczące o szlacheckim pochodzeniu rodziny,

Š  Portrety przodków potwierdzające szlachectwo.

Dowody upadku rodu Gąsowskich Š  Zaniedbany dworek, stare zniszczone „skrzypiące” meble,

Š  Zapuszczony park wokół dworku,

Š  Stare, „połatane” i chylące się ku upadkowi budynki gospodarskie,

Š  Nieuporządkowane obejście, plac wokół dworku zasypany słomą i zeschłym nawozem.