Szczerze

Przed szkołą stanął bałwan większy od dyrektora.