Rousseau Jean-Jacques

Jean-Jacques Rousseau

(28 czerwca 1712, Genewa, Szwajcaria – 2 lipca 1778, Ermenonville, Francja)

 

Francuski pisarz, filozof, teoretyk wychowania.

Jeden z encyklopedystów, pracował od 1774 roku przy Wielkiej encyklopedii francuskiej.

Twórca sentymentalizmu.

Hugenot, ktory przeszedł na katolicyzm (1728), później powrócił do kościoła zreformowanego.

Zyskał sławę udzielając negatywnej odpowiedzi w konkursie dotyczącym skutków postępu, ogłoszonym w 1749 roku przez akademię w Dijon. Konkursowa praca miała odpowiedzieć na pytanie „Czy odnowienie sztuk i nauki przyczyniło się do odnowienia obyczajów?

Rousseau nie zgadzał się z poglądem, że cywilizacja jest doskonała dla rozwoju ludzkości.

Popierał raczej powrót do natury, podając jako przykład ludzi pierwotnych.

Wydał:

  • „Rozprawa o naukach i sztukach” (1750),
  • „Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi” (1755),
  • „Ekonomia polityczna” (1755),
  • „List do d’Alemberta o widowiskach” (1758),
  • „Julia, czyli Nowa Heloiza” (1761),
  • „O umowie społecznej” (1762),
  • Traktat „Emil, czyli o wychowaniu” (1762),
  • „Uwagi o rządzie polskim” (1782, pisane w 1771),
  • „Wyznania” (1769, wydane w latach 1782–1789).