Tablica metryczna na kieleckiej katedrze

Na północnej ścianie Katedry w małym portalu można podziwiać tablicę metryczną miar i wag . Taka tablica umożliwiała naukę czytania i pisania, ponadto podawała wymiar wzorców  i informacje o stosowanych miarach i wagach.  Ufundował ją w 1783 roku brata króla, prymas  Michał Poniatowski, ówczesny Prezesa Komisji Edukacji Narodowej, przez jakiś czas administrator biskupstwa krakowskiego.

Kielecki, marmurowy elementarz miar i wag  jest  starszy niż Międzynarodowe Biuro Miar w podparyskim Sèvres i jego słynny wzorzec metra.  Tablicę wykonano z marmuru. Jest to unikatowy zabytek okresu oświecenia.