Płyta nagrobna na placu przy kieleckiej Katedrze

Kielecki plac przykatedralny to także jeden wielki zabytek. Przy ogrodzeniu, od strony północnej, można zobaczyć płytę nagrobną księdza  Andrzeja Karasia, który zmarł 17 kwietnia 1752 roku. Był to kanonik kielecki i pierwszy rektor seminarium kieleckiego, sprawujący tę funkcję  w latach 1726-1729.