Szczytowanie

Kordian szczytuje na Mont Blanc i to jest przykład groteski.