Szkoda

Działalność tajnych związków kończyła się ścinaniem członków.