Szkoła Rycerska

 • Szkoła Rycerska działała w okresie 1765-1794 w Warszawie.
 • Inna jej nazwa to Korpus Kadetów.
 • Była to pierwsza polska szkoła publiczna.
 • Przygotowywacza do służby wojskowej niezamożną młodzież szlachecką.
 • Nauka w niej oparta była na nowoczesnych programach.
 • Wśród nauczanych przedmiotów, oprócz tych dotyczących wojskowości,  były języki nowożytne, przedmioty ścisłe, historia, geografia, literatura polska i powszechna (obca).
 • Pierwszym komendantem szkoły był Adam Kazimierz Czartoryski.
 • Stworzył dla studentów kodeks etyki świeckiej.
 • Oficjalnym hymnem szkoły był „Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasickiego.
 • Każdy kadet szkoły recytował go co sobotę przed oficerem dyżurnym.
 • Znamienici absolwenci szkoły to: Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński, Józef Sowiński i wielu innych.