Szkolnictwo Polski powojennej

 • Odbudowa ze zniszczeń wojennych placówek kulturalnych i oświatowych:
  • w 1944 roku powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS),
  • po zakończeniu wojny wznowił działalność Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL),
  • założono nowe uniwersytety w:
   • Łodzi,
   • Toruniu,
   • Wrocławiu,
   • Gdańsku,
   • Katowicach.
  • rozpoczęto walkę z analfabetyzmem:
   • w 1949 roku wprowadzono obowiązkową siedmioletnią szkołę podstawową.
  • wprowadzono jednolite pogramy nauczania w szkolnictwie:
   • narzucono metodologię marksistowską w naukach humanistycznych,
   • zlikwidowano szkolnictwo prywatne,
   • wyższe uczelnie utraciły autonomię.
  • w 1949 roku przeprowadzono czystki na uczelniach wyższych i w bibliotekach:
   • na uczelniach rządziły komitety partyjne.
  • w 1961 roku wprowadzono reformę szkolnictwa:
   • ośmioletnie szkoły podstawowe od 1966 roku,
   • szkoła państwowa, świecka, bezpłatna, obowiązkowa do 18 roku życia.
  • w 1973 roku Sejm przyjął projekt ustawy o tzw. dziesięciolatce, po której siedemnastolatek mógł studiować na wyższej uczelni:
   • dziesięciolatka wzorowana na szkolnictwie ZSRR nie weszła w życie,
   • wprowadzono nauczanie w „zerówce”,
   • na wsi zaczęto tworzenie zbiorczych szkół gminnych.
  • w 1981 roku NSZZ „Solidarność” wynegocjował nowe programy nauczania z języka polskiego i historii.