Ojcowie fotografii

Pionierzy fotografii, wymienieni poniżej, nie są powszechnie znani, ale to dzięki nim fotografia mogła się rozwinąć w nową formę sztuki:

  • Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833, francuski fizyk i wynalazca, jeden z wynalazców fotografii, którą opracował wspólnie z Louisem Jacques’em Daguerrem),
  • Louis Jacques Daguerre (1787- 1851, francuski malarz, scenograf. W 1839 ogłoszony został wynalazcą fotografii, choć w tym samym roku swoją metodę wykonywania zdjęć zaprezentował inny badacz, William Fox Talbot. Technika stworzona przez Daguerre’a zwana była od jego nazwiska dagerotypią),
  • Francis Frith (1822-1898, angielski fotograf, podróżnik i wydawca, jeden z pierwszych fotoreporterów. Początkowo prowadził sklep spożywczy i drukarnię. W 1850 zainteresował się fotografią i założył w Liverpoolu studio Frith & Hayward. W 1853 był współzałożycielem Liverpool Photographic Society),
  • Louis-Auguste Bisson (1814-1876, francuski fotograf, prowadzący wraz z bratem, Auguste-Rosaliem, studio fotograficzne. Znani są pod nazwą „Frères Bisson”. Bisson miał zostać architektem, w rzeczywistości jednak pracował w administracji miejskiej).

Pierwowzór aparatu fotograficznego znany buł przed wiekami, to Leonardo da Vinci (1452-1519) narysował projekt urządzenia o nazwie „camera obscura”. Była to światłoszczelna skrzynka z niewielkim otworem w przedniej ściance. Wpadające przez otwór światło rzucało na tylną ściankę odwrócony obraz oświetlonego przedmiotu, który znajdował się na zewnątrz. Twórcy tego okresu wykorzystywali urządzenie do badania zasad perspektywy podczas malowania i rysowania. Jeszcze wcześniej wykorzystywali je Grecy do obserwacji zaćmień słońca.

Dopiero w XIX wieku pionierzy fotografii zastosowali światłoczułe substancje w celu utrwalania na papierze otrzymywanego wizerunku. Naświetlanie początkowo trwało długo (nawet 8 godzin). Zaczęto później wywoływać obrazy przy pomocy oparów rtęci, co skróciło czas naświetlania do 30 minut.  W 1837 roku Louis Jacques Daguerre wpadł na pomysł utrwalania obrazu poprzez zastosowanie roztworu soli kuchennej. Wynalazek publicznie przedstawiono 2 lata później. Dzień 19 sierpnia uznaje się umownie za dzień narodzin fotografii.

Kariera fotografii stała się możliwa dzięki wielu udoskonaleniom, po 1839 roku ulepszono soczewki i metody oświetlenia, a obrazy utrwalano zarówno na papierze, szkle, jak i podłożu celuloidowym. Z czasem pojawiła się fotografia kolorowa.

Na fotografię wpływ miało malarstwo, w początkowych okresach widać na fotografiach elementy stylów malarskich (impresjonizmu, ekspresjonizmu,m naturalizmu, kubizmu czy surrealizmu). Fotografia okazała się zjawiskiem kształtującym spojrzenie ludzi i artystów na otaczającą ich rzeczywistość.