Sztuki wyzwolone

  • Siedem wywodzących się z antyku dyscyplin wiedzy.
  • Uczono ich w szkołach średniowiecznych.
  • Zaliczano do nich: gramatykę, retorykę, dialektykę (nauczane na niższym poziomie).
  • Na wyższym uczono: arytmetyki, geometrii, muzyki i astronomii.