Sztuki wyzwolone [artes liberales]

  • Siedem wywodzących się z antyku dyscyplin wiedzy.
  • Przedmioty objęte programem szkolnym.
  • Uczono ich w szkołach średniowiecznych Europy, ale także w starożytnym Rzymie.
  • Zaliczano do nich: gramatykę, retorykę, dialektykę (nauczane na niższym poziomie).
  • Na wyższym uczono: arytmetyki, geometrii, muzyki i astronomii.
  • Wyodrębniano dwa stopnie wtajemniczenia:
    • I trivium – obejmował  gramatykę, retorykę i dialektykę,
    • II drivium – muzykę, arytmetykę, geometrię i astronomię.