Teodycea

  • Koncepcja filozoficzno-religijna.
  • Miała na celu uzgodnienie sprzeczności między wiarą w boską dobroć, mądrość, sprawiedliwość i wszechmoc a istnieniem zła.