Uniwersalizm średniowieczny

  • Właściwość chrześcijańskiej Europy w tym okresie.
  • Polegała na kulturowym ujednoliceniu zjawisk społeczno-politycznych, języka, świąt, obrzędów, architektury, sztuki.