Bajronizm

  • Postawa bohatera romantycznego.
  • Charakteryzuje się przede wszystkim buntem wobec świata.
  • Doprowadza go tym do zatargów z prawem i do wycofania się z życia publicznego.
  • Bohater jest też skonfliktowany z religijnością oraz własną wizją walki o wolność jednostki lub narodu.
  • Bohatera cechuje tajemniczość, wiemy o jego życiu jedynie tyle, co nam sam chce powiedzieć.
  • Pokazuje swoją dumę, emocje, w tym mocne uczucia wobec kobiety.
  • Jest samotny, izoluje się od świata, nie potrafi komunikować się z nim, co skutkuje wewnętrznym rozdarciem.
  • Postawa bajroniczna ukształtowana została w powieściach poetyckich i poematach dygresyjnych Byrona.