Tablica pamięci działaczy PCK, Caritas, RGO [Kielce]

Na bocznej ścianie budynku, gdzie rezyduje kielecki Caritas (Plac  Najświętszej Maryi Panny), wmurowano 2004 roku tablicę pamiątkową,  poświęconą pamięci działaczy PCK, Caritas i Rady Głównej Opiekuńczej, niosącym pomoc wszystkim potrzebującym w okresie II wojny światowej. Jej fundatorem było społeczeństwo miasta – Kielczanie.