Tablica pamięci Harcerzy i Harcerek Szarych Szeregów w Kielcach

Na południowej ścianie kieleckiej Katedry wmurowane jest kilka pamiątkowych tablic. Jedna z nich, wmurowana w 1999 roku, w 60. rocznicę powołania Konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego, poświęcona jest harcerzom i harcerkom pamięci harcerzy i harcerek Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej, którzy stracili życie w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939 – 1945.  Oprócz napisu głównego na tablicy umieszczono fragment wiersza Juliusza Słowackiego „Testament mój””

„A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!…”

Inicjatorem upamiętnienia poległych i zamordowanych harcerzy było Stowarzyszenia Szarych Szeregów.