Tablica pamięci Karola Wojtyły w Krakowie

Tablicę upamiętniającą Karola Wojtyłę jako studenta polonistyki na UJ można zobaczyć na budynku ulicy Gołębiej w Krakowie. Przez pewien czas (od 1997) tablica eksponowana była wewnątrz budynku.

Pomysłodawcą jej umieszczenia był prof. Tadeusz Ulewicz, przyjaciel papieża z okresu studiów na filologii polskiej UJ. Napis na tablicy informuje, że  „W tym gmachu na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1938-1939 studiował filologię polską Karol Wojtyła papież Jan Paweł II”.

Karol Wojtyła studia polonistyczne rozpoczął w 1938 roku, przerwał je w 1942 roku, podejmując studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Na uniwersytecie Karol Wojtyła pracował jako asystent, wykładając etykę społeczną. W 1948 roku obronił doktorat, w 1954, zanim władze usunęły teologię z UJ, został habilitowany, w 1983 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa.