Okno papieskie w Krakowie

Ulica  Franciszkańska 3 to adres gdzie  Ojciec Święty Jan Paweł II spotykał sie z krakowską młodzieżą i innymi wiernymi w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny. Miejsce zawsze gromadziło tłumy, także i po śmierci Wielkiego Polaka. Zwyczaj modlitewnego czuwania nadal trwa, wszystkie rocznice związane z naszym papieżem są miejscem spotkań wiernych i wspólnych modlitw.

W 2018 roku okno poddani renowacji, umieszczono w nim  mozaikę za szkła weneckiego, przedstawiającą  Jana Pawła II na tle krzyża, który z uśmiechem podnosi dłoń w geście pozdrowienia.  Całość obramowana jest kwiatami. Autorką mozaiki jest poznańska artystka Magdalena Czeska.