Tablica upamiętniająca akcję rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie

18 sierpnia 1946 roku miała miejsce brawurowa akcja rozbicia i opanowania więzienia św. Michała w Krakowie przez żołnierzy Józefa Kurasia „Ognia”.  W akcji brali udział partyzanci VI krakowskiej kompanii Zgrupowania „Ognia”, którymi dowodził Jan Janusz ps. „Siekiera”, a jej celem  było więzienie św. Michała w Krakowie przy ul Senackiej i Poselskiej w centrum miasta (dziś Muzeum Archeologiczne). Na budynku wyeksponowano tablicę pamiątkową związaną z tym wydarzeniem.