Tablica upamiętniająca pobyt w Kielcach Tadeusza Kościuszki

Śladów Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest naprawdę wiele. Jeden z nich to tablica upamiętniająca  pobyt Naczelnika powstania 1794 roku. Wmurowano ją w 1962 roku,  w elewację narożnej kamienicy przy Rynku kieleckim i ulicy Leonarda. Autorką projektu jest Zofia Bimer-Wolska. Tablice wykonano z szydłowieckiego piaskowca, umieszczono na niej głowę Tadeusza Kościuszki (płaskorzeźba) oraz następujący napis:

W dniach 9 – 10 czerwca 1794 roku przebywał w tym miejscu
ze swoim sztabem Tadeusz Kościuszko