Tablice pamiątkowe na filarach WDK [Kielce]

Wojewódzki Dom Kultury  (to  dawny  Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka J. Piłsudskiego), budynek, który stanowi część miasta od 1935 roku. Wejście główne ozdobione jest arkadami, na poszczególnych filarach znajdują się tablice upamiętniające ważne  dla miasta i jego mieszkańców pamiątkowe. Spojrzyjcie – przechodząc tamtędy…