Tafla [synonimy]

  • Szyba.
  • Zwierciadło.
  • Lustro.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]