Taić [synonimy]

  • Przemilczać.
  • Zachować dystans.
  • Dusić w sobie.
  • Milczeć.
  • Pomijać milczeniem.
  • Ukrywać.
  • Trzymać w sobie.
  • Trzymać język za zębami.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]