Talerz [synonimy]

  • Talerzyk.
  • Spodek.
  • Półmisek.
  • Miska.
  • Naczynie.
  • Podstawka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]