Talia [synonimy]

  • Pas.
  • Kibić.
  • Tułów.
  • Stan.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]